Δίκτυο Δράσης για την Στέγη και την Πόλη. / Action Network for Housing and the City (National)

A new grassroots network in Cyprus emerged in 2019, under the name: Action Network for The Housing and The City-Solidarity for All. Some of the founders are ex-members of the Cypriot movement against foreclosures and the rest are people who want to contribute to the common European struggle on a wider, more inclusive spectrum. We are not one dimensional in our struggle. We do … Continue reading Δίκτυο Δράσης για την Στέγη και την Πόλη. / Action Network for Housing and the City (National)